AFRISO – Obsługa analizatora spalin BlueLyzer ST

AFRISO – Obsługa analizatora spalin BlueLyzer ST

AFRISO – Obsługa analizatora spalin BlueLyzer ST

Lekcje

  1. Analizator spalin BLUELYZER® ST jest uniwersalnym urządzeni®em służącym do pomiaru parametrów gazów spalinowych w małych i średnich kotłach opalanych olejem lub gazem. Kotły mogą być wyposażone w palniki o stałej lub modulowanej mocy. Analizator spalin BLUELYZER® ST umożliwia także dokładną kalkulację wartości Eta (sprawność kotła) powyżej 100% dla wszystkich kotłów kondensacyjnych.