AFRISO – Regulacja instalacji CO – zawory mieszające 3 i 4 drogowe

AFRISO – Regulacja instalacji CO – zawory mieszające 3 i 4 drogowe
Featured

AFRISO – Regulacja instalacji CO – zawory mieszające 3 i 4 drogowe

Lekcje

  1. Zawory 3-drogowe stosowane są zwykle jako zawory mieszające, gdzie wymaganą temperaturę uzyskuje się poprzez zmieszanie w odpowiedniej proporcji gorącej wody z kotła, z chłodną wodą z powrotu instalacji. Zawory 3-drogowe można też stosować jako zawory rozdzielające lub przełączające, gdy wymagany jest rozdział strumienia wody z kotła na dwa obiegi instalacji. Zawory obrotowe mogą być też używane w instalacjach chłodzących oraz ciepłej wody użytkowej. Zawory 4-drogowe stosowane są przy kotłach na paliwo stałe, jako zawory mieszające z jednoczesnym podniesieniem temperatury powrotu do kotła. Z powodzeniem mogą być także stosowane jako armatura regulacyjna w instalacjach grzewczych z kotłami żeliwnymi z planikami olejowymi lub gazowymi.